Hội thi " Kỹ năng chuyên môn Đội", " Chỉ huy Đội giỏi"

     Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2018 Trường TH Mỹ Đức có tổ chức Hội thi   " Kỹ năng chuyên môn Đội", " Chỉ huy Đội giỏi" năm học 2017 - 2018. Đối tượng là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh khối 4 và khối 5 đang học tập tại trường. Nội dung thi gồm Kỹ năng chuyên môn đội và chỉ huy Đội giỏi với hình thức thi thực hành nghi lễ, nghi thức và các bài hát múa tập thể theo đề thi chi đội mình bóc thăm. 

      Hội thi nhằm mục đích tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở Đội, góp phần đổi mới hình thức thực hiện chương trình rèn luyện đội viên gắn với việc kiểm tra, công nhận, đánh giá, theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi đội viên. Từ đó nâng cao chất lượng đội viên, cũng như chất lượng hoạt động Đội trong trường học. Hội thi còn là dịp để các em đội viên gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và trong các hoạt động tập thể, đồng thời biểu dương, khen ngợi những đội viên hoàn thành tốt chương trình rèn luyện đội viên.

Bài viết liên quan