SƠ KẾT CÔNG TÁC RÈN CHỮ CỦA HỌC SINH (ĐỢT 1, NĂM HỌC 2017-2018)

Từ ngày 16 /10/2017 đến ngày 18/10/2017, trường Tiểu học Mỹ Đức đã tổ chức kiểm tra công tác rèn chữ, giữ vở của học sinh và GV kiểm tra việc chấm-chữa-nhận xét bài làm của học sinh được đánh giá những ưu, khuyết điểm như sau:

I. Ưu điểm: 

1. Rèn chữ-giữ vở của học sinh: Nhìn chung trong đợt 1, nhà trường đã kiểm tra tất cả học sinh trong toàn trường, các em đã giữ vở đảm bảo theo quy đinh. Vở các em không bị quăn góc, vở được bao bìa dán nhãn cẩn thận, chữ viết được thể hiện đúng mẫu theo quy định của Bộ GD-ĐT. Nhiều học sinh viết chữ rất đẹp như: Trần Kim Kha (lớp 5D), Phan Gia Hẹn (lớp 2C), Trương Thị Kim Ngọc (lớp 5A), Võ Thị Bảo Trâm (lớp 5D)...

 

  

  Vở ghi bài học các em trình bày gạch hết tiết, hết buổi rất cẩn thận. Vở chính tả được thực hiện chữa bài đúng theo quy định cuả ngành. Vở bài tập Toán các em trình bày bài làm sạch sẽ, rõ ràng, không tẩy xóa.

2. GV chữa-nhận xét bài làm của học sinh: Nhìn chung giáo viên đã thực hiện việc chấm-chữa-nhận xét bài làm của học sinh đảm bảo theo Thông tư 22/2016.

II. Hạn chế: Một số học sinh chữ viết chưa đúng mẫu theo quy định, chữ viết chưa đúng độ cao, khoảng cách giữa các con chữ. Một số học sinh trình bày bài viết chưa sạch, còn gạch sửa trong bài viết không theo quy định.

III. Kết quả xếp loại chung vở sạch-chữ đẹp, GV chữa-nhận xét bài làm của học sinh có bảng tổng hợp kèm theo.

       Trên đây là sơ kết công tác kiểm tra rèn chữ, giữ vở; GV chữa, nhận xét bài làm của HS năm học 2017-2018, nhà trường đề nghị Vùng trưởng, Tổ trưởng và GV trong toàn trường thực hiện tốt công tác rèn chữ, giữ vở của học sinh để công tác này được thường xuyên, nâng cao chất lượng chữ viết trong nhà trường.

                                                                                                                  Mỹ Đức, ngày 26 tháng 10 năm 2017

                                                                                                                                      P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                       Nguyễn Văn Lượng

 

 

 

                                                                                                             

Bài viết liên quan