SƠ KẾT KIỂM TRA TOÀN DIỆN ( Đợt 2, năm học 2017 – 2018 )

I/ Ưu điểm:

1/ Hồ sơ: - GV thực hiện đầy đủ tất cả các loại hồ sơ quy định, xây dựng hồ sơ sổ sách đúng theo yêu cầu của ngành, cũng như sự chỉ đạo của nhà trường.

- Một số giáo viên có chú trọng đến chất lượng hồ sơ, trình bày đẹp. GV đã vạch ra kế hoạch cụ thể rõ ràng, có hệ thống, đảm bảo chính xác và vận dụng có hiệu quả. Bài soạn của một số GV có chú trọng việc thực hiện Thông tư 22/2016.

- Việc chữa bài của giáo viên đối với học sinh một số giáo viên có chú trọng chữa bài thường xuyên liên tục đảm bảo theo số lần quy định của nhà trường và đảm bảo theo Thông tư 22/2016.

- GV đánh giá quá trình học tập của học sinh đúng qui chế theo Thông tư 22/2016.

2/ Năng lực chuyên môn:

- GV lên lớp đảm bảo tiến trình phù hợp với từng môn học, truyền thụ đúng nội dung, sử dụng đúng phương pháp Sư phạm, có chú trọng đến phương pháp nhằm phát huy tính tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, giáo viên bám sát mục tiêu bài dạy theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng và điều chỉnh nội dung dạy học để áp dụng trong việc dạy học đạt hiệu quả.

3/ Nền nếp lớp học và công tác tự quản:

Hầu hết GV thực hiện tốt các yêu cầu chung của nhà trường về vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân , vệ sinh sân trường, cảnh quan trường lớp khá sạch sẽ thông thoáng. Nền nếp lớp học, thực hiện giờ giấc ra vào lớp đúng theo quy định của nhà trường, thực hiện sinh hoạt 15 phút đầu buổi đảm bảo.

4/ Giữ gìn , bảo quản sách vở và dụng cụ học tập của học sinh:

Việc bảo quản sách vở và đồ dùng học tập của học sinh đảm bảo, sách vở của học sinh đa số bao bìa dán nhãn giữ gìn sạch sẽ ít làm quăn góc; đồ dùng học tập của HS các em mua đầy đủ và cất giữ cẩn thận ít thất thoát.

II. Hạn chế:

1/ Hồ sơ : - Một số ít giáo viên thực hiện hồ sơ sổ sách chưa được tốt, GV ít đầu tư vào chất lượng bài soạn chỉ chú trọng đến số lượng.

+ Bài soạn của một số GV chưa thực hiện đảm bảo mục tiêu bài dạy theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng và điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở bậc Tiểu học. Một số giáo viên thể hiện trong bài soạn chưa thực hiện đúng theo Thông tư 22/2016. Phần bổ sung rút kinh nghiệm sau tiết dạy còn chung chung, ít cụ thể, phân bố thời gian từng hoạt động của tiết dạy chưa thật đầy đủ, hình thức trình bày giáo án chưa đẹp, một số giáo viên còn viết sai lỗi chính tả trong bài soạn. Tiết sinh hoạt cuối tuần GV soạn còn sơ sài chưa theo quy định chung của nhà trường. Một số giáo viên chưa thể hiện việc tích hợp các nội dung dạy học theo quy định vào trong bài soạn, nhất là tích hợp “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” trong trường Tiểu học.

+ Sổ chủ nhiệm, một số giáo viên thực hiện chưa đảm bảo theo nội dung và yêu cầu của số chủ nhiệm mới năm 2016, nhất là các chủ đề, chủ điểm.

+ Phiếu dự giờ, một số giáo viên ghi tiến trình tiết dạy chưa cụ thể, không nhận xét tiết dạy tương ứng phần ghi chú ở bên, đánh giá điểm chưa phù hợp với phần nhận xét chung.

+ Kế hoạch hoạt động cá nhân, một số giáo viên chưa sơ kết học kỳ I, kết quả đáh giá chưa cụ thể, còn chung chung.

2/ Nền nếp lớp học và công tác tự quản:

Từ những ưu điểm về việc thực hiện nền nếp lớp học vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Việc thực hiện nền nếp lớp học còn hạn chế, học sinh ngồi trong lớp không trật tự chú ý nghe giáo viên giảng bài. Công tác chủ nhiệm của một số GV chưa thật sự quan tâm đúng mức. Công tác vệ sinh chưa thật sạch sẽ, đồng phục HS chưa đều, bàn ghế HS sắp xếp không ngay ngắn, nội dung các chủ điểm HS chưa nắm chắc, cách giơ tay phát biểu xây dựng bài chưa đúng theo quy cách, còn lộn xộn trong lớp.

- Công tác tự quản một số lớp chưa được tổ chức tốt và ít được GVCN thực sự quan tâm. Việc giáo viên cho học sinh ra ngoài còn tùy tiện, không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến chất lượng của lớp mình và các lớp khác.

- Công tác vệ sinh lớp học, trường học chưa được thực hiện thường xuyên, sọt rác, kệ để nước để chưa đúng nơi quy định; khu nhà wc chưa thật sự sạch sẽ. HS để xe còn lộn xộn, GV ít hướng dẫn HS sắp xếp ngăn nắp theo từng lớp (kể cả 3 khu vực).

3/ Năng lực chuyên môn:

- Một số giáo viên chuẩn bị bài dạy chưa kĩ, chưa thật sự đầu tư nghiên cứu kĩ tiết dạy, chưa phát huy tối đa phương pháp nhằm phát huy tính tích cực hoá hoạt động học tập của HS, GV còn nhầm lẫn phương pháp dạy học truyền thống. Trong giờ dạy, giáo viên quản lý lớp chưa được tốt, dẫn đến học sinh làm việc riêng và ồn trong lớp. Giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học chưa thật sự khoa học, định lượng thời gian giữa các bước trong tiết dạy chưa hợp lý, các hình thức tổ chức dạy học còn lúng túng. 

     Trên đây là Sơ kết kiểm tra toàn diện đợt 2, năm học 2017-2018, nhà trường đề nghị Vùng trưởng thông báo giáo viên trong vùng biết và thực hiện tốt hơn./.

Bài viết liên quan